paturšti

paturšti
patur̃šti, -ia, pàturšė tr. pakurstyti, pakiršinti: Tik paturšė nepaturšė – ir žusdegė kap žaira Rod. \ turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • patursti — 1 patur̃sti NdŽ; LL148 žr. paturtėti. tursti; įtursti; patursti; pratursti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patursti — 2 patur̃sti, ia (pàtursia), pàtursė intr. 1. kiek prigulti, patursoti: Jei nepatursiu, tai ateisiu Sdk. 2. kiek padirbėti pasitursinus: Senukas dar pàtursia Prn. tursti; įsitursti; patursti; prasitursti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apturšti — aptur̃šti, ia, àpturšė tr. KŽ sudrumsti, suteršti (ppr. vandenį). turšti; apturšti; išturšti; paturšti; suturšti; užturšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išturšti — ištur̃šti, ia, ìšturšė 1. J, KŽ žr. išturkšti 1. 2. refl. euf. garsiai išsituštinti, išsiturškinti: Čia palesa, nubėga, išsitur̃šia i vėl noria lest [antys] Jrb. 3. tr. KŽ išplauti, išskalauti: Aš ìšturšiau stotkus, t. y. išploviau J. Ištur̃šti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiturti — pasitùrti žr. 1 patursti (refl.): Vieni yra pavargę, o kiti sumitę ir pasiturę gyventojai A1884,105. turti; pasiturti; praturti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasitursti — 2 prasitur̃sti prasiknyburiuoti pasilenkus, pasitursinus: Teip ir prasìtursiau su tom grybėm Krs. tursti; įsitursti; patursti; prasitursti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratursti — 1 pratur̃sti Rtr, DŽ, NdŽ, BŽII333, KŽ, Pn; SD17, Sut, Jzm, J, L, A.Janul žr. praturtėti: Praturstu, pralobstu SD432. Iš kur tu tep praturtaĩ? Grv. Pardavė tėvai daug kiaulių ir šiek tiek praturto LTsIII326(Dv). Baudžiavų laikus Aužbikai jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suturšti — sutur̃šti, ia (sùturšia), sùturšė 1. NdŽ, KŽ, Krkl žr. suturkšti 1: Vasarą tik sietuvose lieka vandens, ir tą patį antys suturšia Vdžg. 2. intr. prk. sunerimti, suūžti: Ir suturšė žmonės kaip bitės avily, kad spiesti rengiasi V.Krėv. 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tursti — 2 tur̃sti, ia, ė 1. tr., intr. NdŽ, FrnW atkišti užpakalį, tursinti: Tu tursì rūrą rugius berišant, linus beklojant J. 2. intr, NdŽ tupėti, tūnoti susirietus. 3. refl. rangytis, vartytis: Ko tursies, lyg utėlių kandamas?! Brt. Vaikai visą rytą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turšti — tur̃šti, ia, ė Rtr, DŽ, FrnW žr. turkšti: 1. G118, NdŽ, KŽ, Vdžg Antinas su antimis tur̃šia purvynuose JI22. Išnešk ančiukus į prūdą i tetur̃šie Užv. Antės vandenį tur̃ša – būs lytaus Skd. | refl. Š, NdŽ, KŽ, Dkš, Žvr, Krkl, Vdk, Rs: Ančiukai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”